DI ĐỘNG VINAPHONE TRẢ TRƯỚC

Gói Đỉnh TV159

Gói Đỉnh TV159
 • 4GB/ngày
 • 1.500 phút nội mạng VinaPhone + 200 phút ngoại mạng + 200SMS nội mạng
 • MyTV gói chuẩn hơn 140 kênh

?Giá 159.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói Đỉnh TV99

Gói Đỉnh TV99
 • 1GB/ngày
 • 1.500 phút nội mạng VinaPhone + 30 phút ngoại mạng
 • MyTV gói chuẩn hơn 140 kênh

?Giá 99.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói Đỉnh 60G

Gói Đỉnh 60G
 • 60GB Data tốc độ cao (2GB/ ngày)
 • 1500 phút nội mạng VinaPhone + 50 phút ngoại mạng

?Giá 120.000 đ/lần

ĐĂNG KÝ

Gói MAX TV79

Gói MAX TV79
 • 9GB/tháng

 • Truyền hình MyTV gói chuẩn hơn 140 kênh

?Giá 79.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói MAX TV59

Gói MAX TV59
 • 8GB/tháng

 • Truyền hình MyTV gói chuẩn hơn 140 kênh

?Giá 59.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói VD149

Gói VD149
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 30 phút (tối đa 1.500 phút/tháng) + 200 phút ngoại mạng + 200 SMS nội mạng VNP
 • 4GB Data/ngày sử dụng trong 30 ngày. 

?Giá 149.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói VD69

Gói VD69
 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng VinaPhone<=10 phút+30 phút ngoại mạng

 • 4,8GB Data sử dụng trong 30 ngày.  

?Giá 69.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói C89

Gói C89
 • 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone+60 phút ngoại mạng+60 SMS trong nước sử dụng trong 1 tháng.

?Giá 89.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ

Gói C69

gÓI c69
 • 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone+30 phút ngoại mạng+30 SMS trong nước sử dụng trong 1 tháng.

?Giá 69.000 đ/tháng

ĐĂNG KÝ